رویدادها

رویدادهای جدید و پیشرو

دبیرخانه هوشمند

خدمات دبیرخانه‌ای فیزیکی و مجازی

بایگانی

بایگانی رویدادهای گذشته

مفهوم دیزاین در عصر مدرن از زمان پیشوایان جنبش طراحی در قرن نوزدهم میلادی و به خصوص توسط «جنبش هنرها و پیشه ها» به خاطر تحول و دگرگونی در هنرهای کاربردی و نوعی واکنش و اعتراض آگاهانه هنرمندان در برابر صنعتی شدن سریع در آن زمان شکل گرفت. هدف طراحی مدرن که باهاوس پیشگام و آموزش دهنده آن بود، تولید آثاری بود که جنبه های انسانی، عقلانی، عملی، تجاری و زیبایی شناسی را از طریق یک تلاش هنرمندانه و بهره برداری از فن آوری جدید که با زندگی قرن بیستم مطابقت داشت، تلفیق کند.

طراحی در قرن بیستم به عنوان یک خصوصیت بارز فرهنگ و زندگی مطرح بوده است. در عصر حاضر، طراحی که در بیشترین نقاط جهان به عنوان ایده پردازی و برنامه ریزی برای تمام محصولات ساخت بشر درک و تعریف شده است، می تواند اساسا به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی نگریسته شود. هدف دیزاین، حل مسائل، پاسخگویی به نیازها، بهبود شرایط و یا خلق چیزی مفید و یا تازه است. در قرن بیست و یکم، با تحولات عظیمی در دنیای تکنولوژی روبرو هستیم که باعث تغییر جهت طراحی در سال های اخیر شده است. روند تغییر سریع و شرایط رقابتی در عصر کنونی موفقیت و بقاء را برای طراحان بسیار مشکل ساخته است و همین مقوله ضرورت تفکر بر آینده طراحی را آشکار می سازد.

اعضای کمیته علمی

همایش بین‌المللی

دیزاین

دیدگاه‌های آینده در هنر و طراحی فرهنگ

ایتالیا، تورین | اسفندماه 1402

دبیرخانه کنفرانس بین المللی طراحی مفتخر است از کلیه متخصصان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی جهت شرکت در این رویداد مهم بین المللی با شرکت در برنامه های مختلف کنفرانس و ارائه آخرین دستاوردهای علمی دعوت به عمل آورد.

شورای سیاست‌گذاری

سخنرانان کلیدی

کمیته علمی

کمیته اجرایی

خدمات دبیرخانه هوشمند