درخواست برپایی کارگاه آموزشی

استاد ارجمند لطفا جهت سهولت در روند بکارگیری فن حضرتعالی فرم ذیل را تکمیل نمایید

درخواست برپایی کارگاه آموزشی

 • کنفرانس خود را انتخاب کنید

 • مشخصات فردی

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • مشخصات تحصیلی

 • مهارت ها

 • (شامل خواندن و نوشتن)
 • اجزای کارگاه اموزشی پیشنهادی

 • به ساعت
 • به تومان
 • همکار اول

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • همکار دوم

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • همکاره سوم

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.