afam.events.nd.2020.executive.committee.1000.1000.06

دکتر علی مشهدی

دبیر کمیته اجرایی
afam.events.nd.2020.executive.committee.1000.1000.03

مهندس زهره زارع نیستانک

afam.events.nd.2020.executive.committee.1000.1000.05

مهندس سید امیررضا نظام دوست

afam.events.nd.2020.executive.committee.1000.1000.07

مهندس مینا بهبهانی جهانشاه خانی

afam.events.nd.2020.executive.committee.1000.1000.02

مهندس زهرا کریم زاده

afam.events.nd.2020.executive.committee.1000.1000.01

مهندس ریحانه امینی مقدم

afam.events.nd.2020.executive.committee.1000.1000.04

مهندس سعید ترابی