محورهای کنفرانس

تاریخ های مهم

در حال دریافت مقالات علمی

قیمت ثبت نام برای ۱۳۹۷

فرمت چکیده مقاله

دانلود کنید

فرمت مقاله کامل

دانلود کنید

فرمت مقاله پوستر (ورد)

دانلود کنید

فرمت مقاله پوستر (فتوشاپ)

دانلود کنید

فرمت مقاله پوستر (راهنما)

دانلود کنید

شرایط عمومی شرکت در کنفرانس

دانلود کنید

راهبرد اجرایی

مقالات ارسالی از سوی شما توسط کمیته علمی کنفرانس مورد بررسی قرار میگیرد. معیارهای ارزیابی این کمیته شامل نواوری، تقسیم بندی مطالب، نتیجه گیری مطلوب، دیدگاهای صنعتی و کاربردی خواهد بود. مقالات برگزیده در کتاب کنفرانس، مجله CIEO و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به چاپ خواهد رسید.
ارسال مقاله
دانلود کنید

پوستر کنفرانس

سخنرانان کلیدی

کارگاه های آموزشی

برگزار کنندگان

حامیان علمی

حامیان رسانه ای

حامیان مالی