کمیته اجرایی

Executive Committee

جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر 1400

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس احسان توکلی

کمیته دبیرخانه

مهندس مهدی خزایی

کمیته برندینگ

مهندس احسان خیرپرست

کمیته انفرماتیک

مهندس حسین پازوکی

کمیته دبیرخانه