جشنواره

ملی

ایران، تهران

مدیریت بحران

ایران

اثر

جشنواره ملی سوانح‌طبیعی 1399

رخداد سیل و زلزله در سال های گذشته در ایران خسارات زیادی را بر جای گذاشته است و ابنیه، زیرساخت ها و سکونتگاه های بسیاری ویران شده اند. تامین حجم بالایی از سرپناه موقت در زمان کوتاه و در شرایط مختلف جغرافیایی مسائل فراوانی را هم برای مردم آسیب دیده و هم برای مسئولین ایجاد کرده است. با توجه به مسائل موجود در مرحله اسکان موقت و محدود بودن نمونه هایی که قابل اجرا در شرایط مختلف، زمان کوتاه و تعداد زیاد باشند، کمبود طرح هایی که به گزینه های اجرایی مبدل گشته احساس می شود. این مسابقه در نظر دارد پاسخ های مناسبی در جهت رفع مشکلات گزینه های موجود اسکان موقت برای مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله از میان ایده های معماران و طراحان صنعتی استخراج کرده و به مرحله اجرایی شدن برساند.

0 +
مشارکت کننده
0 +
اثر
محور آثار
  • جزییات اجرایی ساده
  • قابلیت حمل و نقل آسان
  • قابلیت نصب سریع و آسان
  • استحکام و پایداری سازه ای
  • قابلیت انبار و بسته بندی در حداقل فضا
  • بهینه بودن از نظر هزینه مصالح مصرفی
  • امکان جمع آوری و برپایی آسان و استفاده مجدد
  • تامین استانداردهای ابعادی برای سکونت با سطح اشغال کمینه (سطح اشغال حداکثر ۱۵ مترمربع)
  • قابلیت تطبیق با شرایط اقلیمی و ایجاد آسایش محیطی (محافظت در مقابل سرما، گرما، باد و نزولات جوی)
  • قابلیت نصب بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و نیروی کار متخصص و امکان مشارکت پذیری مردم در برپایی سازه
زمان‌بندی
10 خرداد ماه 1398
5 شهریور ماه 1399
4 اسفند ماه ماه 1399
اعلام فراخوان دریافت اثر
اعلام نتایج داوری اثر
برگزاری همایش