کمیته علمی

Scientific Committee

همایش بین‌المللی مدیریت طراحی شهری 1398

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی

دکتر ابوالفضل قنبری

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر احمد ندائی فر

معاون مالی و اداری دانشگاه الزهرا

دکتر ارنستو کوینتروس

عضو هیات علمی دانشگاه اسپانیا

دکتر اسکات لرمن

عضو هیات علمی دانشگاه پرتغال

دکتر جودی فورلیزی

عضو هیات علمی دانشگاه سوئد

دکتر دنیل روزنبرگ

عضو هیات علمی دانشگاه اسپانیا

دکتر سید یعقوب موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر عفت السادات افضل طوسی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر علیرضا بابائی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر کارولمارین بران

عضو هیات علمی دانشگاه انگلستان

دکتر کرگ والمسلی

عضو هیات علمی دانشگاه فرانسه

دکتر گارول بیلسون

عضو هیات علمی دانشگاه پرتغال

دکتر گرگ میلر

عضو هیات علمی دانشگاه آلمان

دکتر محمد رزاقی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر محمدرضا عباسی نادرپور

عضو هیات علمی دانشگاه همدان

دکتر محمدرضا نامداری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر موسی شاکری

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

دکتر ناصر ثبات ثانی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتر ندا عبدالوند

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر نرگس حاجی ملادرویش

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر نعمت الله فاضلی

عضو هیات علمی دانشگاه پژوهشکده مطالعات اجتماعی