آثار

design concept

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین 1396

اجاق گاز ایمن

لایف پک

پتو اوریگامی اضطراری مادولار

پهباد آتش نشان اسکان موقت

پهباد آتش نشان اسکان موقت

پهباد آتش نشان اسکان موقت

پهباد آتش نشان اسکان موقت

طراحی بازی های دیجیتال جهت آگاهی بخشی در کاهش صدمات ناشی از زلزله

عصای نوری

قاب موبایل کمک های اولیه

کانکس باز و بسته شونده

کاور کپسول آتش نشانی و کیف نجات

کودک یار