سخنرانان کلیدی

Keynote speakers

همایش بین‌المللی بسته‌بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار 1394

دکتر میتسوهیرو سیموموتو

مدیر کارخانه بسته‌بندی

ژاپن

دکتر یاسودا اراکی

عضو هیات علمی دانشگاه کوبه ژاپن

ژاپن

دکتر یاراسد دل کارمن

عضو هیات علمی دانشگاه کوبه ژاپن

ژاپن