رویدادها

رویدادهای جدید و پیشرو

دبیرخانه هوشمند

خدمات دبیرخانه‌ای فیزیکی و مجازی

بایگانی

بایگانی رویدادهای گذشته

مفهوم دیزاین در عصر مدرن از زمان پیشوایان جنبش طراحی در قرن نوزدهم میلادی و به خصوص توسط «جنبش هنرها و پیشه ها» به خاطر تحول و دگرگونی در هنرهای کاربردی و نوعی واکنش و اعتراض آگاهانه هنرمندان در برابر صنعتی شدن سریع در آن زمان شکل گرفت. هدف طراحی مدرن که باهاوس پیشگام و آموزش دهنده آن بود، تولید آثاری بود که جنبه های انسانی، عقلانی، عملی، تجاری و زیبایی شناسی را از طریق یک تلاش هنرمندانه و بهره برداری از فن آوری جدید که با زندگی قرن بیستم مطابقت داشت، تلفیق کند.

طراحی در قرن بیستم به عنوان یک خصوصیت بارز فرهنگ و زندگی مطرح بوده است. در عصر حاضر، طراحی که در بیشترین نقاط جهان به عنوان ایده پردازی و برنامه ریزی برای تمام محصولات ساخت بشر درک و تعریف شده است، می تواند اساسا به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی نگریسته شود. هدف دیزاین، حل مسائل، پاسخگویی به نیازها، بهبود شرایط و یا خلق چیزی مفید و یا تازه است. در قرن بیست و یکم، با تحولات عظیمی در دنیای تکنولوژی روبرو هستیم که باعث تغییر جهت طراحی در سال های اخیر شده است. روند تغییر سریع و شرایط رقابتی در عصر کنونی موفقیت و بقاء را برای طراحان بسیار مشکل ساخته است و همین مقوله ضرورت تفکر بر آینده طراحی را آشکار می سازد.

اعضای کمیته علمی

همایش بین‌المللی

دیزاین

دیدگاه‌های آینده در هنر و طراحی فرهنگ

ایتالیا، تورین | اسفندماه 1402

دبیرخانه کنفرانس بین المللی طراحی مفتخر است از کلیه متخصصان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی جهت شرکت در این رویداد مهم بین المللی با شرکت در برنامه های مختلف کنفرانس و ارائه آخرین دستاوردهای علمی دعوت به عمل آورد.

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

شورای سیاست‌گذاری

سخنرانان کلیدی

کمیته علمی

کمیته اجرایی

کارگاه‌های آموزشی

ورونیکا پاسوس

7.100.000 تومان

کنت کینگ

19.500.000 تومان

جونگو هان

9.480.000 تومان

خدمات دبیرخانه هوشمند